SOUTĚŽE


 Dějepisná olympiáda

52. ročník - 2022/2023


Tematické zaměření: Rozdělený svět a Československo v něm (1945-1992)

Školní kolo: 5. - 9. prosince 2022

Doporučená literatura: učebnice a mapy pro ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

  • Čapka, F., Dějepis - Novověk, moderní dějiny. Brno: Nová škola, s. r. o. 2011 (či novější vydání).

  • Kolektiv autorů, Dějepis 9. Plzeň: Fraus 2019 (či 2021).

  • Válková V., Dějepis 9 - Nejnovější dějiny. Praha: SPN 2016.

  • Mandelová H. a kol., Dějiny 20. století - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie 2018.


Kraje pro bezpečný internet

Knihovna Ervína Špindlera

Nejen dějepisné stránky | Všechna práva vyhrazena 2022 | Poslední aktualizace: 29. 11. 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!