SOUTĚŽE


 Dějepisná olympiáda

51. ročník - 2021/2022


Tematické zaměření: Šlechta v proměnách času

Školní kolo: 7. - 26. ledna 2022

Doporučená literatura: učebnice a mapy pro ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

  • Vykoupil L., Antonín R., Fejfušová M. Dějepis - Středověk a počátky novověku. Brno: Nová škola, s. r. o. 2008.
  • Kolektiv autorů. Dějepis 7. Plzeň: Fraus 2020.
  • Válková V. Dějepis 7 - Středověk a raný novověk. Praha: SPN 2020.
  • Mandelová H. a kol. Středověk - dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie 1996, 2007.

Kraje pro bezpečný internet

Knihovna Ervína Špindlera

Nejen dějepisné stránky | Všechna práva vyhrazena 2022 | Poslední aktualizace: 21. 6. 2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!