DĚJEPIS - 8. ROČNÍK


Období přelomu 18. a 19. století do 1848/1849


Velká francouzská revoluce - situace před revolucí

Velká francouzská revoluce - počátek revoluce

Velká francouzská revoluce - vyvrcholení revoluce

Doba napoleonská

Napoleonovo tažení do Egypta

Svatá aliance a její krize

Biedermeier (PDF) a Biedermeier (Prezi)

Průmyslová revoluce v Anglii (1750-1900)

Průmyslová revoluce - vynálezci a vynálezy

Zápas za sociální spravedlnost

Revoluční a národně osvobozenecká hnutí v Evropě

Klasicismus (1750-1830)

Charakteristické znaky klasicistní architektury

Charakteristické znaky empírové architektury

Romantismus

Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století (PPT) nebo Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století (PDF)

České národní obrození

Revoluce 1848/1849 (obecný úvod)

Revoluce ve Francii, Itálii a Německu

České národní hnutí v revoluci