NOVÁ INFORMATIKA


6. ročník


Tematický celek: Data, informace a modelování

 • Přenos informací, standardizované kódy

 • Znakové sady

 • Přenos dat, symetrická šifra

 • Identifikace barev, barevný model

 • Vektorová grafika

 • Zjednodušení zápisu, kontrolní součet

 • Binární kód, logické A a NEBO

Učebnice: Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Tematický celek: Informační systémy

 • Data v grafu a tabulce

 • Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce

 • Kontrola hodnot v tabulce

 • Filtrování, řazení a třídění dat

 • Porovnání dat v tabulce a grafu

 • Řešení problémů s daty

 • Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace

Učebnice: Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy

Učebnice: Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Tematický celek: Digitální technologie

 • Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému

 • Správa souborů, struktura složek

 • Instalace aplikací

 • Domácí a školní počítačová síť

 • Fungování a služby internetu

 • Princip e-mailu

 • Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role apřístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva)

 • Postup při řešení problémus digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez odezvy, špatné nastavení, hlášení/dialogová okna)

7. ročník


Tematický celek: Algoritmizace a programování

 • Vytvoření programu

 • Opakování

 • Podprogramy

 • Opakování s podmínkou

 • Události, vstupy

 • Objekty a komunikace mezi nimi

Učebnice: Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy

Tematický celek: Data, informace a modelování

 • Standardizovaná schémata a modely

 • Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu

 • Orientované grafy, automaty

 • Modely, paralelní činnost

Učebnice: Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ

8. ročník


Tematický celek: Algoritmizace a programování

 • Větvení programu, rozhodování

 • Grafický výstup, souřadnice

 • Podprogramy s parametry

 • Proměnné

Učebnice: Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy

Tematický celek: Informační systémy

 • Relativní a absolutní adresy buněk

 • Použití vzorců u různých typů dat

 • Funkce s číselnými vstupy

 • Funkce s textovými vstupy

 • Vkládání záznamu do databázové tabulky

 • Řazení dat v tabulce

 • Filtrování dat v tabulce

 • Zpracování výstupů z velkých souborů dat

Učebnice: Online data pro výuku Excelu

9. ročník


Tematický celek: Algoritmizace a programování

 • Programovací projekt a plán jeho realizace

 • Popsání problému

 • Testování, odladění, odstranění chyb

 • Pohyb v souřadnicích

 • Ovládání myší, posílání zpráv

 • Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků seznamu

 • Nástroje zvuku, úpravy seznamu

 • Import a editace kostýmů, podmínky

 • Návrh postupu, klonování

 • Animace kostýmů postav, události

 • Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné

 • Výrazy s proměnnou

 • Tvorba hry s ovládáním, více seznamů

 • Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy

Učebnice: Programování ve Scratch pro pokročilé - projekty pro 2. stupeň základní školy

Tematický celek: Digitální technologie