Informatika - 6. ročník


Tematický plán: Tematický plán pro 6. ročník

Tematický celek: Data, informace a modelování

 • Přenos informací, standardizované kódy

 • Znakové sady

 • Přenos dat, symetrická šifra

 • Identifikace barev, barevný model

 • Vektorová grafika

 • Zjednodušení zápisu, kontrolní součet

 • Binární kód, logické A a NEBO

Učebnice:

Aplikace:

Videa:


Tematický celek: Informační systémy

 • Data v grafu a tabulce

 • Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce

 • Kontrola hodnot v tabulce

 • Filtrování, řazení a třídění dat

 • Porovnání dat v tabulce a grafu

 • Řešení problémů s daty

 • Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace

Učebnice:

Testy:


Tematický celek: Algoritmizace a programování

 • Vytvoření programu

 • Opakování

 • Podprogramy

 • Opakování s podmínkou

 • Události, vstupy

 • Objekty a komunikace mezi nimi

Učebnice: