Informatika - 8. ročník


Tematický celek: Algoritmizace a programování

 • Sestavení a oživení robota
 • Sestavení programu s opakováním, s rozhodováním
 • Používání výstupních zařízení robota (motory, displej, zvuk)
 • Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost, světlo/barva)
 • Projekt Můj robot
 • Sestavení programu a oživění micro:bitu
 • Ovládání LED displeje
 • Tlačítka a senzory náklonu
 • Připojení sluchátek, tvorba hudby
 • Orientace a pohyb micro:bitu v prostoru
 • Propojení dvou micro:bitů pomocí kabelu a bezdrátově
 • Připojení a ovládání externích zařízení z micro:bitu

Učebnice:

Tematický celek: Informační systémy

 • Relativní a absolutní adresy buněk

 • Použití vzorců u různých typů dat

 • Funkce s číselnými vstupy

 • Funkce s textovými vstupy

 • Vkládání záznamu do databázové tabulky

 • Řazení dat v tabulce

 • Filtrování dat v tabulce

 • Zpracování výstupů z velkých souborů dat

Učebnice: