Seznam základních učebních pomůcek žáka:

  • učebnice z nakladatelství Fraus,
  • historický atlas,
  • nejlépe linkovaný sešit formátu A4.

Žák si do výuky nosí učebnici a sešit, atlas není třeba (škola disponuje množstvím kvalitních nástěnných i příručních historických map), slouží především pro domácí opakování látky, popřípadě pro plnění domácích úkolů. Klasický zápis do sešitu se zpravidla neprovádí, veškeré potřebné učební dokumenty a prezentace jsou zdarma a bez omezení k dispozici na webových stránkách učitele www.davidmikolas.cz. Žák nemá povinnost si je tisknout! Učinit tak ale samozřejmě může. Každý je zvyklý se připravovat jinak. Někomu stačí online forma, někdo upřednostňuje tištěný text, jiný si potřebuje prolistovat učebnici. Na začátku téměř každého online učebního dokumentu jsou vypsána klíčová slova, aby žák věděl, co je z každé učební látky to nejpodstatnější a co by měl v ideálním případě pochopit a znát. K čemu tedy sešit? K zápisu poznámek, vypracovávání úkolů (nejen domácích), například z pracovních sešitů, do nichž se nepíše, neboť slouží všem žákům v daném ročníku. Výuka je mimo jiné prokládána pracovními listy učitele, které jsou na webu také.