Informatika - 7. ročník


Tematický plán: Tematický plán pro 7. ročník

Tematický celek: Algoritmizace a programování

 • Větvení programu, rozhodování

 • Grafický výstup, souřadnice

 • Podprogramy s parametry

 • Proměnné

Učebnice:


Tematický celek: Digitální technologie

 • Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému

 • Správa souborů, struktura složek

 • Instalace aplikací

 • Domácí a školní počítačová síť

 • Fungování a služby internetu

 • Princip e-mailu

 • Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva)

 • Postup při řešení problému s digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez odezvy, špatné nastavení, hlášení/dialogová okna)

 • Fakultativně: textový editor, tabulkový editor, tvorba prezentací, bitmapový grafický editor, vektorový grafický editor


Tematický celek: Data, informace a modelování

 • Standardizovaná schémata a modely

 • Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu

 • Orientované grafy, automaty

 • Modely, paralelní činnost

Učebnice:

Testy: