RODOKMEN


Mikolášovi ze Skalice u Frýdku-Místku. Rozrod rodu

Mým nejstarším předkem, jehož se mi podařilo v matrikách spolehlivě a jednoznačně dohledat, byl domkář Matěj Mikoláš, narozený v roce 1742 ve Skalici u Frýdku-Místku. Byl dvakrát ženat, poprvé s Magdalenou Polachovou z Dobré, podruhé s Annou Vaňkovou ze Skalice. Z obou manželství vzešly vždy čtyři děti, přičemž pokračovatelem rodové linie po meči se stal Josef Mikoláš (1764-1833), syn Matějovy první ženy Magdaleny. Ze Skalice do Raškovic se moji předci přestěhovali pravděpodobně po roce 1810, kdy Jakub Mikoláš (1788-1838) pojal za manželku Annu Nytrovou z Nižních Lhot. V Raškovicích setrvali Mikolášovi téměř jedno století. Jejich další kroky směřovaly do Bílovic u Uherského Hradiště, kde se Aloisu Mikolášovi (1873-1957) a Janě Lysoňkové narodil Karel Mikoláš (1903-1946). Jeho syn Oldřich Mikoláš (1930-2014) prožil velkou část svého života v Uherském Hradišti. S Bohumilou Habartovou (1935-2010) měl dvě děti: staršího Oldřicha Mikoláše (1956) a mladší Martu (1957-1990). Oldřich, který je mým otcem, vstoupil roku 1979 do svazku manželského s Věrou Zochrovou ze Sadů (Derfle). V listopadu téhož roku jsem se narodil já, o necelých pět let později přišla na svět moje sestra Silvie. A rodina se dala opět do pohybu. Já jsem se přestěhoval do Roudnice nad Labem, kde jsem se oženil s Pavlou Krchňavou (1979) a kde se také narodil můj syn David Mikoláš (2009).

Karel Mikoláš (1903-1946) v hasičské uniformě, cca 40. léta 20. století
Karel Mikoláš (1903-1946) v hasičské uniformě, cca 40. léta 20. století
Františka Mikolášová, rozená Dostálková (1906-1968)
Františka Mikolášová, rozená Dostálková (1906-1968)
Oldřich Mikoláš (1930-2014) a Bohumila Habartová (1935-2010), svatební fotografie
Oldřich Mikoláš (1930-2014) a Bohumila Habartová (1935-2010), svatební fotografie


Zochrovi z Náchodského panství. Rozrod rodu

Jméno Joseph Zocher, häusler v matričním záznamu z roku 1824.
Jméno Joseph Zocher, häusler v matričním záznamu z roku 1824.

Nejstarším předkem v mužské linii, kterého se mi podařilo ve veřejně přístupných matričních knihách zatím dohledat, byl domkář Benedikt Zochr z Božanova (Barzdorf). Neznám jméno jeho manželky ani počet dětí. Jistě vím o jeho synovi Josefovi Zochrovi (1785-1841), který bydlel v Hejtmánkovicích (Hauptmannsdorf) a který byl třikrát ženat. Z druhého manželství s Alžbětou Merkelovou (1780-1825) vzešly čtyři potomci: neprovdaná, ale nikoli bezdětná Anna Kateřina Zochrová (1815-1873), Jan Josef Zochr (1819-1896), Antonín František Zochr (1824-1825) a Jan Antonín Zochr (1825-?). Chalupník Jan Josef Zochr, zkráceně Josef, se poprvé oženil s Theklou Hanšovou (1813-1852). Měli spolu tři děti. Tři měsíce po její předčasné smrti pojal za manželku sedmadvacetiletou Annu Meierovou (1825-?) z Hejtmánkovic, která mu povila tři děti: nejstaršího syna Františka Zochra (1853-?), prostřední dceru Marii zemřelou v pouhých třech měsících a nejmladšího Josefa Františka Zochra (1858-?), krátce opět Josef, již třetí v pořadí. V roce 1883 se pozdější tkalcovský mistr v továrně Josef František Zochr oženil s Marii Lindrovou (1859-?) z Hronova. Mezi lety 1884-1906 se manželskému páru žijícímu nyní v Hronově narodilo celkem deset dětí: sedm chlapců a tři děvčata, bohužel dospělého věku se dožilo jen šest z nich. Z hlediska sledovaného rozrodu byl nejdůležitější jejich předposlední syn Ladislav Zochr (1897-1956), od roku 1923 ženatý s Annou Kolískovou (1903-1983) z Hronova. Anna Ladislavovi porodila tři děti: nejstarší Olgu Zochrovou (1923-?), která se provdala na Svitavsko a přijala příjmení Jiskrová, prostředního Jiřího Zochra (1925-2001), který jako ženatý pobýval v Červeném Kostelci a živil se jako malíř-lakýrník, a nejmladšího Ladislava Zochra (1931-2014), mého děda z matčiny strany, který se během povinné vojenské služby seznámil v Uherském Hradišti s Anastazií Lagovou (1932-2018) z Mařatic, dcerou místního úředníka a sedláka, s níž se také v roce 1956 oženil a v Uherském Hradišti zůstal. V roce 1957 přišla na svět jejich dcera Milada Zochrová (provdaná Kaňovská), o dva roky později druhá dcera Věra Zochrová (provdaná Mikolášová) a roku 1963 benjamínek Ladislav Zochr, který zajistil pokračovaní rodu v mužské linii stejnojmenným synem Ladislavem Zochrem (1992), toho času čtvrtým v pořadí. Jeho matkou je Pavlína rozená Jurčíková z Kunovic, jeho starší sestrou Lenka Zochrová.

Ladislav Zochr nejstarší (1898-1956)
Ladislav Zochr nejstarší (1898-1956)
Anna Zochrová, rozená Kolísková (1903-1983)
Anna Zochrová, rozená Kolísková (1903-1983)
Ladislav Zochr starší (1931-2014) na fotografii z 50. let 20. století
Ladislav Zochr starší (1931-2014) na fotografii z 50. let 20. století


Lagovi z Uherskohradišťska. Rozrod rodu

Jméno Martinus Laga v matričním záznamu z roku 1716.
Jméno Martinus Laga v matričním záznamu z roku 1716.

S příjmením Laga (popř. Lagga či Laaga) se v blízkém okolí bývalého královského města Uherské Hradiště setkáváme od počátku 18. století. V matričních záznamech ho lze dohledat v Podolí (1709), v Jarošově (1714), v Kněžpoli (1716), následně v Popovicích, Mistřicích, Mařaticích, Sadech (Derfli) i jinde. Moje babička z matčiny strany Anastazie Zochrová právě z tohoto rodu pocházela, konkrétně z jarošovské linie, která se pravděpodobně rozštěpila do tří pošlostí: pošlost Martina Lagy, pošlost Matyáše Lagy a pošlost Havla Lagy. Matyáš Laga (1763-1833) se roku 1786 oženil s 26letou Barborou Dobrůškovou (1760-1835). Měli spolu sedm dětí, dospělého věku se dožil snad jen jejich syn Matyáš Laga (1801-1850). Jeho manželka Klára Zámostná (1793-1854) mu porodila dva syny, staršího Josefa Lagu (1824-1893) a mladšího Jana Lagu (1830-1894), a dceru Barboru, která však po necelých dvou měsících zemřela. Josef Laga byl dvakrát ženat, poprvé s Kateřinou Kolaříkovou (1820-1847) z Mařatic a podruhé s Marianou Vaňkovou (1830-1906) z Jarošova. A z druhého manželství vzešel nejmladší syn Jan Laga (1859-1926). V roce 1881 se konala svatba Jana Lagy a Barbory Šestákové (1861-1909) se Sadů. Novomanželé se v Sadech usadili, Jan Laga se tedy přestěhoval z Jarošova čp. 66 do Sadů čp. 30. Mezi lety 1882-1897 se jim narodilo osm potomků: čtyři dcery a čtyři synové, nejstarší František Laga (1882-1943), Jan Laga (1883-?), Josef Laga (1888-1956), otec mojí babičky Anastazie, a nejmladší Antonín Laga (1897-1987). Josefova druhá choť Františka Pekařová (1903-1991) pocházela z Mařatic čp. 10, kde se manželům roku 1932 narodily "dvojky" (dvojčata) Milada a Anastazie Lagovy. Milada se provdala za Leopolda Pučalíka z Uherského Hradiště a zůstala v rodném domě v Mařaticích, Anastazie se po svatbě s Ladislavem Zochrem z Hronova přestěhovala do Sadů čp. 30 na grunt svého bezdětného strýce Antonína Lagy (1897-1987).

Rodinná fotografie nejpozději z roku 1909. Vpravo Josef Laga, vlevo Antonín Laga, uprostřed stojící zřejmě jejich sestra Mariana Lagová, uprostřed sedící jejich matka Barbora Lagová, rozená Šestáková.
Rodinná fotografie nejpozději z roku 1909. Vpravo Josef Laga, vlevo Antonín Laga, uprostřed stojící zřejmě jejich sestra Mariana Lagová, uprostřed sedící jejich matka Barbora Lagová, rozená Šestáková.
Rodinná fotografie z 1. poloviny 40. let 20. století. V popředí zleva dvojčata Milada Lagová a Anastazie Lagová, v pozadí zleva jejich teta Anastasie Lagová, rozená Pekařová a jejich matka Františka Lagová, rozená Pekařová.
Rodinná fotografie z 1. poloviny 40. let 20. století. V popředí zleva dvojčata Milada Lagová a Anastazie Lagová, v pozadí zleva jejich teta Anastasie Lagová, rozená Pekařová a jejich matka Františka Lagová, rozená Pekařová.
Antonín Laga (1897-1987)
Antonín Laga (1897-1987)
Anastasie Lagová, rozená Pekařová (1901-1984)
Anastasie Lagová, rozená Pekařová (1901-1984)
Anastazie Zochrová, rozená Lagová (1932-2018)
Anastazie Zochrová, rozená Lagová (1932-2018)


Synové Jana Lagy ve Velké válce

Díky dochované polní korespodenci je známo, že synové Jana Lagy (1859-1926) museli během první světové války narukovat. Starší Josef (*1888) sloužil v letech 1914-1918 u C. k. 4. armády, která bojovala na východní frontě proti ruské armádě. Josefův 2. prapor Pěšího pluku č. 3 byl určen konkrétně pro frontu v Haliči. Nosil šedou polní uniformu s límcovým rozlišovacím proužkem v barvě nebeské modři. V průběhu roku 1915 se "milému otci" hlásil z Haliče, koncem srpna 1916 sděloval z Brna, že byl "befeldrován" za kaprála (hodnost odpovídá desátníkovi). V listopadu 1916 proběhlo jeho dekorování v Karpatech. Mladší Antonín (*1897) byl odveden v roce 1916 a do konce války sloužil u 2. praporu kroměřížského C. k. Zeměbranského pěšího pluku č. 25.

Karpaty, dekorování 3. 11. 1916, odesláno 30. 3. 1917
Karpaty, dekorování 3. 11. 1916, odesláno 30. 3. 1917
23. 2. 1918, Josef Laga vpravo od polní kuchyně. Jídelní tabuli podepsal desátník Laga
23. 2. 1918, Josef Laga vpravo od polní kuchyně. Jídelní tabuli podepsal desátník Laga
Cca 1916. Antonín Laga vlevo
Cca 1916. Antonín Laga vlevo
Brno, 23. 8. 1916, Josef Laga vlevo
Brno, 23. 8. 1916, Josef Laga vlevo
Cca 1918. Antonín Laga vlevo
Cca 1918. Antonín Laga vlevo