DĚJEPIS - 7. ROČNÍK


Vrcholný středověk: Stát posledních Přemyslovců, soupeření mezi Francií a Anglií, gotická Evropa

Vpád Mongolů do Evropy

Poslední Přemyslovci

Stoletá válka

Polsko ve 13. a 14. století

Uhry ve 13. a 14. století

Lucemburkové na českém trůně

Karel IV. v obrazech

Mor a papežské schizma

Gotická kultura (PPT) nebo Gotická kultura (PDF)

Gotický ideál ženské krásy

Geometrie v gotické architektuře

Středověký kronikář (PPT) nebo Středověký kronikář (PDF)