Informatika - 9. ročník


Tematický celek: Algoritmizace a programování

 • Programovací projekt a plán jeho realizace

 • Popsání problému

 • Testování, odladění, odstranění chyb

 • Pohyb v souřadnicích

 • Ovládání myší, posílání zpráv

 • Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků seznamu

 • Nástroje zvuku, úpravy seznamu

 • Import a editace kostýmů, podmínky

 • Návrh postupu, klonování

 • Animace kostýmů postav, události

 • Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné

 • Výrazy s proměnnou

 • Tvorba hry s ovládáním, více seznamů

 • Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy

Učebnice:


Tematický celek: Digitální technologie

 • Hardware a software
 • Sítě
 • Bezpečnost
 • Digitální identita