DĚJEPIS - 9. ROČNÍK


Mezinárodní politická situace před válkou, první světová válka

(70. léta 19. století - 1918)


Vývoj na Balkáně a Berlínský kongres

Kolonialismus

Postavení dělnictva a jeho politická organizace

Kapitalistická společnost

Diferenciace českého politického života na přelomu 19. a 20. století (viz "Habsburská monarchie v 2. pol. 19. století")

Tomáš Garrigue Masaryk

Česká kultura na přelomu 19. a 20. století

První světová válka

 1. Pracovní list: Mezinárodní vztahy před válkou
 2. Pracovní list: Sarajevský atentát
 3. Pracovní list: Vypuknutí války
 4. Pracovní list: Mým národům
 5. Pracovní list: Blesková válka
 6. Pracovní list: Válečné fronty
 7. Pracovní list: Západní fronta na mapě
 8. Pracovní list: Yperit
 9. Pracovní list: Vstup USA do války
 10. Pracovní list: Čtrnáct bodů
 11. Pracovní list: Revoluce v Rusku
 12. Pracovní list: Závěr války
 13. Pracovní list: Důsledky války
 14. Pracovní list: Mírové smlouvy
 15. Pracovní list: Oběti (+ excelová tabulka)
 16. Pracovní list: Válečná technika
 17. Pracovní list: Češi a Slováci za války
 18. Pracovní list: Dobrý voják Švejk
 19. Pracovní list: Maffie
 20. Pracovní list: Československé legie
 21. Pracovní list: Washingtonská deklarace
 22. Pracovní list: Muži 28. října
 23. Pracovní list: Život v předlitavském zázemí
 24. Pracovní list: Kdo byl kdo? - Mocnosti
 25. Pracovní list: Kdo byl kdo? - Češi a Slováci
 26. Pracovní list: Obecné shrnutí
 27. Pracovní list: Kontrolní otázky k pracovním listům
 28. Pracovní list: Seřazení událostí
 29. Pracovní list: Dobrý voják Švejk (1956)

Ruské revoluce (1917)

Češi a Slováci za první světové války

Meziválečné období (1918-1938)


Svět po první světové válce (1918-1929)

ČSR - Zrození republiky (1918-1920)

ČSR - Dotvoření republiky (1920-1925)

ČSR - Republika na vzestupu (1925-1929)

Světová hospodářská krize (1929-1937)

ČSR - Léta prosperity a krize (1919-1937)

ČSR - kultura (prezentace)

Nástup nacismu v Německu

Stalinův předválečný Sovětský svaz (1924-1937)

ČSR - Obrana republiky a demokracie

Politika usmiřování a příprava Mnichova

Rozpad versailleského systému

Mnichovská konference

ČSR - Od Mnichova k okupaci

Druhá světová válka (1939-1945)


Druhá světová válka - příčiny

Druhá světová válka - nejdůležitější data

Druhá světová válka - vzestup Osy

Druhá světová válka - síly se vyrovnávají

Druhá světová válka - vítězství Spojenců

Druhá světová válka - charakteristické rysy

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Československý zahraniční odboj

Českoslovenští vojáci na frontách druhé světové války

Poslední dopis Josefa Mašína

Historik o hrůzách osvobozování v roce 1945