Chronogramy

V České republice nalezneme řadu uměleckých památek ze 17. nebo 18. století, které leckdy ukrývají matematické tajemství, tzv. chronogram (vročení, letopočet). K jeho rozluštění stačí znát římské číslice. Nezáleží na tom, v jakém jsou pořadí. Stačí je jednoduše sečíst.

Na příkladu z Plas: AEDIFICIVM HOC SINE AQVIS RVET

D + I + I + C + I + V + M + C + I + V + I + V = 500 + 1 + 1 + 100 + 1 + 5 + 1000 + 100 + 1 + 5 + 1 + 5 = 1720 (MDCCXX)

Abecední seznam níže uvedených míst: Broumov, Český Krumlov, Hradec Králové, Kroměříž, Náchod, Plasy, Rychnov nad Kněžnou, Třeboň, Uherské Hradiště, Zlatá Koruna.


Cisterciácký klášter Plasy

Santiniho umění stavět na vodě aneb Bez vody se stavba zřítí.

https://klaster-plasy.cz


Zámek v Rychnově nad Kněžnou

Kololowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice je jedním z největších a nejkrásnějších barokních celků v Čechách.

https://www.zamekrychnov.cz


Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Třeboňi

Památkově chráněné barokní dílo zhotovené Leopoldem Huberem v roce 1780.


Socha sv. Jana Nepomuckého v Kroměříži při vstupu do Květné zahrady

Kamenná skulptura z roku 1730.

Benediktinský klášter v Broumově

Klášter nechal vystavět benediktinský řád na místě původní gotické tvrze v 1. polovině 14. století. O barokní přestavbu kláštera se postarali světoznámí architekti Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Klášter po dlouhá staletí fungoval jako duchovní, hospodářské i vzdělávací centrum regionu. V klášterním gymnáziu studovali mj. první český arcibiskup Arnošt z Pardubic, vlastenec Bohuslav Balbín či spisovatel Alois Jirásek.

https://www.klasterbroumov.cz


Mariánský morový sloup na Velkém náměstí v Hradci Králové

Vrcholně barokní architektonicko-sochařské dílo z let 1716-1717.


Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Gotická trojlodní stavba pocházející z období 1407–1438

https://www.unesco-czech.cz

Socha sv. Jana Nepomuckého na Zámeckém kopci v Náchodě

Replika barokní sochy z roku 1742. Pískovcový podstavec je původní.


Mariánský morový sloup na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti

Skulptura z let 1718-1721 sestává z tvarovaného podstavce se sochami svatých K. Boromejského, F. Xaverského, Floriana a Petra z Alcantary, ze kterého vyrůstá sloup se sochou P. Marie Immaculaty.


Socha sv. Jana Nepomuckého u kláštera Zlatá Koruna

Socha na kamenném podstavci z roku 1758 se nachází v dřevěnné zastřešené konstrukci poblíž rybníčku mezi klášterem a hospodářským dvorem.