Chronogramy

V České republice nalezneme řadu uměleckých památek ze 17. nebo 18. století, které leckdy ukrývají matematické tajemství, tzv. chronogram (vročení, letopočet). K jeho rozluštění stačí znát římské číslice. Nezáleží na tom, v jakém jsou pořadí. Stačí je jednoduše sečíst.

Na příkladu z Plas: AEDIFICIVM HOC SINE AQVIS RVET

D + I + I + C + I + V + M + C + I + V + I + V = 500 + 1 + 1 + 100 + 1 + 5 + 1000 + 100 + 1 + 5 + 1 + 5 = 1720 (MDCCXX)

Abecední seznam níže uvedených míst: Broumov, Český Krumlov, Hradec Králové, Kroměříž, Kuks, Náchod, Plasy, Rychnov nad Kněžnou, Třeboň, Uherské Hradiště, Zlatá Koruna.


Cisterciácký klášter Plasy

Santiniho umění stavět na vodě aneb Bez vody se stavba zřítí.

https://klaster-plasy.cz


Zámek v Rychnově nad Kněžnou

Kololowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice je jedním z největších a nejkrásnějších barokních celků v Čechách.

https://www.zamekrychnov.cz


Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Třeboňi

Památkově chráněné barokní dílo zhotovené Leopoldem Huberem v roce 1780.


Socha sv. Jana Nepomuckého v Kroměříži při vstupu do Květné zahrady

Kamenná skulptura z roku 1730.

Benediktinský klášter v Broumově

Klášter nechal vystavět benediktinský řád na místě původní gotické tvrze v 1. polovině 14. století. O barokní přestavbu kláštera se postarali světoznámí architekti Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Klášter po dlouhá staletí fungoval jako duchovní, hospodářské i vzdělávací centrum regionu. V klášterním gymnáziu studovali mj. první český arcibiskup Arnošt z Pardubic, vlastenec Bohuslav Balbín či spisovatel Alois Jirásek.

https://www.klasterbroumov.cz


Mariánský morový sloup na Velkém náměstí v Hradci Králové

Vrcholně barokní architektonicko-sochařské dílo z let 1716-1717.


Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Gotická trojlodní stavba pocházející z období 1407–1438

https://www.unesco-czech.cz


Hospitál Kuks

Založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří.

https://www.hospital-kuks.cz

Socha sv. Jana Nepomuckého na Zámeckém kopci v Náchodě

Replika barokní sochy z roku 1742. Pískovcový podstavec je původní.


Mariánský morový sloup na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti

Skulptura z let 1718-1721 sestává z tvarovaného podstavce se sochami svatých K. Boromejského, F. Xaverského, Floriana a Petra z Alcantary, ze kterého vyrůstá sloup se sochou P. Marie Immaculaty.


Socha sv. Jana Nepomuckého u kláštera Zlatá Koruna

Socha na kamenném podstavci z roku 1758 se nachází v dřevěnné zastřešené konstrukci poblíž rybníčku mezi klášterem a hospodářským dvorem.